Κατάκλυση τεχνητής λίμνης του Φράγματος Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου από τα νερά του χειμάρρου Αναποδάρη στην περιοχή Ανατολικής Μεσσαράς και πιθανοί κίνδυνοι

Image
Ελλάδα Τρίτη 09 Ιουλίου 2024 13:26
 
Η διεύθυνση τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους κατοίκους των χωριών και των οικισμών γύρω από την περιοχή του Φράγματος Πλακιώτισσας επί του χειμάρρου Αναποδάρη και κατά μήκος αυτού μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα, ότι οι εργασίες έμφραξης έχουν ξεκινήσει από τις 17-6-2024, και τα νερά του χειμάρρου έχουν αρχίσει να κατακλύζουν την λεκάνη του φράγματος, καθώς και ότι η προγραμματισμένη ημερομηνία πέρατος ενεργειών έμφραξης είναι η 01-10-2024. Τα νερά του χειμάρρου θα κατακλύσουν την περιοχή όπου θα σχηματισθεί η λίμνη, η οποία θα καλύπτει ανάγκες άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή του έργου.
Όσοι κάτοικοι των γύρω χωριών και οικισμών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διέρχονται ή πλησιάζουν στην περιοχή που θα κατακλυστεί από τα νερά του χειμάρρου Αναποδάρη, καθώς και στην περιοχή του Φράγματος και κάτω απ' αυτό, δηλαδή περιοχές που διέρχεται ο χείμαρρος μέχρι να καταλήξει στη θάλασσα (Πλακιώτισσα, Πραιτώρια, περιοχή Μετόχι, Κάτω Καλύβια, Φίλιπποι, Άνω και Κάτω Καστελλιανά, Φαβριανά, Δεμάτι, οικισμός Πέζεπες, οικισμός Αγ. Ιωάννης, οικισμός Δέρματος), πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
1. Η άνοδος της στάθμης των νερών στην τεχνητή λίμνη πιθανόν να είναι πολύ γρήγορη ορισμένες ημέρες (που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν από τώρα), ιδίως μετά από δυνατές βροχοπτώσεις στην περιοχή της λεκάνης του χειμάρρου. Η ταχεία αυτή άνοδος της στάθμης των νερών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους σε όσους βρίσκονται κοντά στην όχθη της τεχνητής λίμνης, ο όγκος της οποίας θα μεταβάλλεται κατά τον χρόνο του σχηματισμού της.
2. Η παραμονή ή προσέγγιση στις όχθες της λίμνης πρέπει να αποφεύγεται, λόγω των κινδύνων από καθιζήσεις ή κατολισθήσεις του εδάφους.
3. Η διάσχιση τμημάτων της περιοχής που θα έχουν κατακλυσθεί από τα νερά, είναι πολύ επικίνδυνη για πεζούς, ζώα ή τροχοφόρα, γιατί μπορεί να βρεθούν απότομα σε βαθιά νερά ή να κολλήσουν στην λάσπη.
4. Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πλωτά μέσα, όπως βάρκες, σχεδίες κλπ., για τη μεταφορά ατόμων ή φορτίων.
5. Η κολύμβηση μέσα στην τεχνητή λίμνη είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται.
6. Η συλλογή ξυλείας, ή οποιαδήποτε άλλη εργασία, μέσα από την τεχνητή λίμνη και τις όχθες αυτής, απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.
7. Η χρήση του νερού της λίμνης ως πόσιμου ενδέχεται να είναι επικίνδυνη από πιθανή επιμόλυνση των νερών και απαγορεύεται.
8. Κίνδυνοι μπορούν να υπάρξουν επίσης και στην κοίτη του χειμάρρου, κάτω από το Φράγμα Πλακιώτισσας και μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (θέση Δέρματος), λόγω ξαφνικής ανόδου της στάθμης νερού και υπερχείλισης της λίμνης ή από άλλες αιτίες. Για το λόγο αυτό οι κάτοικοι της περιοχής, πρέπει να θεωρούν ότι ο ποταμός Αναποδάρης μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα έχει συνεχώς νερό του οποίου η παροχή κάθε στιγμή μπορεί να αυξηθεί.

Η Υπηρεσία μας, σας γνωρίζει ότι δεν θα έχει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα που θα γίνουν σε περίπτωση που δεν θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες και οι γενικότεροι κανόνες ασφάλειας.